SiC зутан шахах насос

 • SiC Slurry pump fittings 01

  SiC Slurry насосны тохируулга 01

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.
 • SiC Slurry pump fittings 02

  SiC Slurry насосны тохируулга 02

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.
 • SiC Slurry pump fittings 03

  SiC Slurry насосны тохируулга 03

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.
 • SiC_Slurry_pump 150LYT

  SiC_Slurry_pump 150LYT

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.
 • SiC_Slurry_pump 200LYT

  SiC_Slurry_pump 200LYT

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.
 • SiC Slurry pump 250LYT

  SiC зутан шахуурга 250LYT

  LYT насосны техникийн үндсэн үзүүлэлтүүд ба ХЭРЭГЛЭЭ: орчинтой харьцах бүх хэсгүүд нь цахиурын карбидаар хийгдсэн, элэгдэлд тэсвэртэй ба зэврэлтэнд тэсвэртэй, насосны ашиглалтын хугацаа; Хэт их гүйдлийн хэсгүүдийн тэнхлэгийн тохируулга хийх замаар насосыг үр ашигтай цэг дээр ажиллуулахын тулд тэнхлэгийн тохируулгын төхөөрөмжөөр хангагдсан; Цахиурын карбидын сэнсний нягт бага, босоо амны ажиллагааны эвдрэлийн зэрэг бага, насосны ажиллагаа илүү тогтвортой; Им ... хооронд конус хэлбэрийн том зай бий.